Przypięte

Jak legalnie zatrudniać Ukraińców i pracowników z Europy Wschodniej?

Dla wielu firm, legalne zatrudnianie cudzoziemców to ważna kwestia i core polityki personalnej i etyki biznesu. Nie jest to jednak prosta droga, dlatego wiele działań powierza się agencjom pracy, które mają doświadczenie w tym obszarze.

Doświadczenie i znajomość przepisów

Agencje zatrudnienia wiedzą jakie procedury i dokumenty obowiązują w Polsce, aby pracownicy z Ukrainy pracowali legalnie. Dodatkowym, niewątpliwym atutem jest odciążenie wewnętrznych działów HR lub kadr i przekazanie odpowiedzialności na firmę zewnętrzną.

Leasing i outsourcing pracowników

Pracownicy z Ukrainy, Indii czy Białorusi, bo takich obecnie jest najwięcej, głównie pracują korzystając z elastycznych form zatrudnienia. Dlaczego? Ponieważ leasing pracowników z Ukrainy, czy outsourcing pracowniczy to idealne rozwiązanie dla firm produkcyjnych, w których liczy się możliwość dopasowania stanu zatrudnienia do liczby zamówień, przestojów, bez konieczności obawy o dodatkowe koszty.

Praca sezonowa i zezwolenie typu S

Praca sezonowa, wykonywana przez obcokrajowców na podstawie wydanego przez starostę powiatowego zezwolenia typu S. Taki wniosek składa się elektronicznie, listownie lub osobiście. Z takiej formy zatrudniania korzystają głównie firmy zajmujące się uprawą warzyw, owoców, właściciele hoteli lub supermarkety w miejscowościach turystycznych w okresie od maja do września.

Praca sezonowa ma swoje wyjątki

Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. W przypadku pracowników z Ukrainy, Armenii, Gruzji, czy Białorusi zezwolenie typu S nie jest konieczne do podjęcia przez nich pracy. Pracodawca, w odróżnieniu od chęci zatrudniania np. obywateli Indii lub Rumunii, nie musi przedstawić informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji, który był zorganizowany na wolne stanowiska pracy.

Book Your Next Event    Call Now Button